Bơm dầu bôi trơn tự động

BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG được thiết kế để BƠM mỡ/dầu bôi trơn với số lượng ít, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thường xuyên và liên tục (hàng ngày, có thể là hàng giờ), điều này Bôi trơn thủ công bằng con người không làm được và không làm nổi, đặc biệt là các Nhà Máy...

Đăng ký ngay để nhận giá tốt

    Tổng quan sản phẩm

    BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG được thiết kế để BƠM mỡ/dầu bôi trơn với số lượng ít, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thường xuyên và liên tục (hàng ngày, có thể là hàng giờ), điều này Bôi trơn thủ công bằng con người không làm được và không làm nổi, đặc biệt là các Nhà Máy có nhiều máy móc thiết bị với nhiều điểm bôi trơn