Mỡ cao tốc đặc biệt cho vòng bi chạy tốc độ cao

Vòng bi cao tốc, mỡ vòng bi chịu nhiệt hay gọi chính xác hơn là vòng bi hoạt động được ở tốc độ cao. Nó là một từ chuyên môn chỉ về các loại vòng bi, bạc có khả năng vận hành chính xác ngay cả khi đạt tới số lần quay trên phút cực cao. Nhờ...

Đăng ký ngay để nhận giá tốt

    Tổng quan sản phẩm

    Vòng bi cao tốc, mỡ vòng bi chịu nhiệt hay gọi chính xác hơn là vòng bi hoạt động được ở tốc độ cao. Nó là một từ chuyên môn chỉ về các loại vòng bi, bạc có khả năng vận hành chính xác ngay cả khi đạt tới số lần quay trên phút cực cao. Nhờ đó có thể tạo ra những lực mạnh, sâu và dứt khoát.